Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm

Khi bạn truy cập và sử dụng TTBD, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện miễn trừ trách nhiệm sau đây:

Nội dung miễn trừ trách nhiệm của TTBD

Nội dung miễn trừ trách nhiệm của TTBD
Nội dung miễn trừ trách nhiệm của TTBD

Điều 1: Quyền sở hữu trí tuệ

TTBD không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với các nội dung, hình ảnh, video, âm thanh, logo, biểu tượng, tên thương hiệu, tên miền và các phần tử khác được hiển thị trên trang web. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các bên thứ ba cung cấp, cấp phép hoặc cho phép TTBD sử dụng.

TTBD chỉ là một trung gian truyền tải các nội dung này đến bạn mà không có bất kỳ sự can thiệp, kiểm duyệt, chỉnh sửa hay chịu trách nhiệm nào đối với chúng. Bạn không được sao chép, phân phối, chuyển nhượng, sửa đổi, tái bản, trưng bày, biểu diễn công khai, truyền phát, tải lên, xuất bản, bán, cho thuê, sử dụng hoặc lợi dụng bất kỳ nội dung nào trên TTBD mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu trí tuệ tương ứng.

Điều 2: Trách nhiệm của người sử dụng TTBD

Khi bạn sử dụng TTBD, bạn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đạo đức và thuần phong mỹ tục. Bạn không được sử dụng TTBD để thực hiện các hành vi vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của TTBD hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn không được sử dụng TTBD để phát tán, truyền bá, tuyên truyền các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, vi phạm chủ quyền, an ninh, trật tự, đạo đức, thuần phong mỹ tục, gây mất đoàn kết dân tộc, kích động bạo lực, khiêu dâm, phỉ báng, xúc phạm, quấy rối, đe dọa hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của TTBD hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Bạn không được sử dụng TTBD để phá hoại, tấn công, xâm nhập, đánh cắp, tiêu diệt, làm gián đoạn, gây trở ngại, làm chậm, làm hỏng, làm sai lệch hoặc ảnh hưởng đến hoạt động, an toàn, bảo mật của TTBD hoặc bất kỳ hệ thống, thiết bị, phần mềm, dữ liệu nào liên quan đến TTBD. Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi, hậu quả và thiệt hại do bạn gây ra khi sử dụng TTBD.

Điều 3: Miễn trừ trách nhiệm của TTBD

TTBD không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra hoặc phát sinh từ việc sử dụng TTBD. TTBD không đảm bảo rằng các nội dung trên trang web là chính xác, đầy đủ, cập nhật, hợp pháp, an toàn, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc không gây bất lợi cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

TTBD không đảm bảo rằng trang web hoạt động liên tục, ổn định, không bị gián đoạn, lỗi, virus, mã độc hoặc các yếu tố nguy hại khác. TTBD không chịu trách nhiệm về bất kỳ yêu cầu, khiếu nại, tranh chấp, kiện tụng, phạt, bồi thường hoặc bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến việc bạn sử dụng TTBD hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Điều 4: TTBD bảo mật thông tin cá nhân người dùng

TTBD bảo mật thông tin cá nhân người dùng
TTBD bảo mật thông tin cá nhân người dùng

TTBD tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. TTBD chỉ thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký, đăng nhập, liên hệ, gửi phản hồi hoặc sử dụng các dịch vụ khác của TTBD.

Mục đích của việc thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn là để cung cấp, duy trì, cải thiện và phát triển các dịch vụ của TTBD, để giao tiếp, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề của bạn, để phân tích, thống kê và nghiên cứu về hành vi và sở thích của bạn, để đảm bảo an ninh và bảo mật của TTBD, để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các điều khoản và điều kiện này, và để thực hiện các mục đích khác có liên quan.

TTBD sẽ không tiết lộ, chuyển nhượng, bán, cho thuê, sử dụng hoặc lợi dụng các thông tin cá nhân người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý và cho phép của người dùng, trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 5: Liên kết đến trang web khác

TTBD có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba cung cấp hoặc quản lý. TTBD không kiểm soát, không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về nội dung, chất lượng, an toàn, bảo mật, quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các trang web này. Khi bạn nhấp vào các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi TTBD và chuyển đến các trang web khác.

Bạn phải tự chịu trách nhiệm và rủi ro khi truy cập và sử dụng các trang web này. Bạn phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các quy định khác của các trang web này. TTBD không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào gây ra hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng các trang web này.

Điều 6: Thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm tại TTBD

TTBD có quyền thay đổi, bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ bất kỳ nội dung nào của chính sách miễn trừ trách nhiệm này mà không cần thông báo trước. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web TTBD. Khi bạn tiếp tục sử dụng TTBD sau khi các thay đổi được đăng tải, bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ các thay đổi đó. Bạn có trách nhiệm theo dõi và cập nhật các thay đổi của chính sách miễn trừ trách nhiệm này.

Thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm
Thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm

Lời kết

Đây là chính sách miễn trừ trách nhiệm của web trực tiếp bóng đá TTBD. Khi bạn sử dụng TTBD, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý, bạn không nên sử dụng TTBD. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý hoặc phản ánh nào về chính sách miễn trừ trách nhiệm này, bạn có thể liên hệ với TTBD qua email, điện thoại hoặc chat trực tuyến.

TTBD sẽ cố gắng trả lời và giải quyết các vấn đề của bạn một cách nhanh chóng và hiệu quả. TTBD cảm ơn bạn đã sử dụng và ủng hộ TTBD. TTBD mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm xem bóng đá tuyệt vời nhất.

Xem thêm: Chính Sách Bảo Mật Của TTBD – fostersfunny.co.uk